Cieľom každého vlastníka nehnuteľnosti, ktorý sa rozhodol pre jej predaj, či prenájom, je dosiahnutie čo možno najvyššieho zisku, ktorý v súvislosti s týmto svojim rozhodnutím môže dosiahnuť. Nie každá nehnuteľnosť, ktorá je určená na predaj alebo prenájom, vyzerá najatraktívnejšie. Takéto nehnuteľnosti je potom oveľa zložitejšie predať či prenajať, trvá to dlhšie a nie vždy sa vlastník dočká splnenia očakávaného cieľa.

Pokiaľ chcete nehnuteľnosť predať, či prenajať efektívnejšie, rýchlejšie a s vyšším ziskom, práve tomu efektívne napomáha služba Home staging.

Homestaging
Homestaging
Homestaging
Homestaging

Podstatou služby Home staging je pripraviť interiér a poprípade aj exteriér nehnuteľnosti tak, aby bol pripravený na predaj, či nájom, s cieľom v potencionálnom záujemcovi zanechať čo najlepší prvý dojem, s iskrou túžby vlastniť, či užívať danú nehnuteľnosť. Prvý dojem sa dá urobiť iba raz.

Máte o Homestaging záujem?

O tom, čo všetko Home staging zahŕňa a o prípadný záujem o službu
kontaktujte nášho partnera Empathic Design.

Chcem zistiť viac

Služba je momentálne dostupná len v Bratislave.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.